تغييرات اجتماعي بعد از انقلاب

تحقيق تغييرات اجتماعي بعد از انقلاب|31018281|kqr
دوست گرامی،در این پست توضیحات در مورد تغييرات اجتماعي بعد از انقلابرا مشاهده می نمایید .

تحقيق
متشکل از 20 صفحه ، در قالب word قابل ويرايش و اماده پرينت

بخشی از محتوا ::
سبح‌لله مافي السموات و الارض و هو العزيزالحكيم له ملك السموات و الارض يحي و يميت و هو علي كل شيء قدير هوالاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو به كل شيء عليم.
تقدير و تدبير عامل متعال ايجاد انواع نيازها در مخلوقات است از جمله نياز به انجام يك وظيفه يك فعاليت آن هم به خيال خودشان گاه با نيت خير. انسانها اين نياز را احساس مي‌كنند كه دانش ناچيز اما مهم پنداشتة خود را به ديگران انتقال دهند و در بهترين وضع با انگيزه اصلاح شرايط موجود و نه خودنمايي. گرچه اين دانش نيز خود از كرامات خالق است.( علم‌الانسان مالم يعلم) اما در عين حال بسيار ناچيز و محدود و اندازة آن نيز در تصميم اوست. (ولايحيطون بشيء من علمه الابماشاء)
بارها گفته‌ام و بار ديگر مي‌گويم كه من دل‌شده اين ره نه بخود مي‌پويم
در پس آينه طوطي صفتم داشته‌اند آنچه استاد ازل گفت بگوي مي‌گويم

الف) دوران بعد از انقلاب
تغييرات دروني درنظام اجتماعي بعد از انقلاب
عوامل و قانونمندي‌هايي كه موجب پيدايش انقلاب شدند با تغيير نظام حكومتي بي‌تأثير نمادند، بلكه نسبت به شرايط موجود كم‌و‌بيش برروي روند وقايع بعدي تأثير مي‌گذاشتند. اما اين عوامل همه در يك مسير( اصلاح يا تخريب) حركت نمي‌كردند و گاه با هم در تضاد بودند. بالاخص اينكه از يك طرف عوامل بيروني يعني نيروهاي خارجي كه در حد زيادي به قانونمندي جامعه ما آشنايي داشتند و دارند همواره تمام كوشش خود را در جهت تأثيرگذاري برروي روند وقايع انجام داده و مي‌دهند از طرف ديگر رهبران گروههاي انقلابي نيز همواره كوشش داشتند تابا اقداماتي موانع موجود در مسير اهداف خود با بردارند گرچه اين اهداف هميشه آنچنان مشخص نبوده‌است.
شرايط اجتماعي بعد از انقلاب براي ساختن يك جامعه سالم و قوي بسيار مناسب بود بدين معني كه ميزان انسجام اجتماعي و آمادگي مردم براي هرگونه ايثار و فداكاري بسيار بالا بود.
انسجام اجتماعي
چند عامل باعث انسجام قوي بين مردم در هنگام انقلاب و دوران بعد از آن شد كه عبارتند از:
1- دشمن مشترك قوي( شاه) كه موجب پيوند مردم مي‌شد.
2- داشتن رهبري قو